’t Moment

Vanaf nu kunnen ouders die dit wensen op woensdag tussen 8.15 uur en 9 uur een kopje koffie of thee komen drinken in de refter van de lagere school. Een groep ouders van het oudercomité verwelkomt jullie hartelijk. Er zullen ook steeds enkele juffen of meesters aanwezig zijn.
Je kan dan een gezellige babbel doen of vragen stellen over van alles en nog wat. En dat het gezellig was, kan je zien op de foto’s.


Iedereen is welkom! Zowel (groot)ouders van onze lieve kleuters als de (groot)ouders van de kinderen van de lagere school.

Tot woensdag?!

Author: Tom Vermeylen

Share This Post On