Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?

Beste ouder,

Wie start opnieuw op school vanaf 18 mei? En op welke dagen gaan ze naar school?

Eerste leerjaar:   Ma, di, do en vr van 8.30 uur tot 15.20 uur
Tweede leerjaar: Ma, di, do en vr van 8.45 uur 15.15 uur
Zesde leerjaar:    Ma, di, do en vr van 9 uur tot 12 uur

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 18 mei?
Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de opvang.

Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving:
Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal.
Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar, in de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
Mondmaskers: voor leerlingen is het dragen van een mondmasker niet verplicht. De leraars dragen een mondmasker en/of een gezichtsscherm.
Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht en gereinigd.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
• Draag best een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
• Zet je kind af en haal het op aan de juiste inkom: eerste leerjaar aan de grote groene poort, tweede leerjaar langs de betonbaan aan de achterkant van de school en het zesde leerjaar verwachten we in de secundaire school. Verdere informatie krijgt u via de leerkracht.
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders, kinderen en schoolpersoneel.
• Blijf niet praten aan de school.
• Kom niet binnen op school. Maak een afspraak via telefoon of via mail indien nodig.

Wat als je kind ziek is?
• Kinderen die ziek zijn of symptomen van Corona hebben, blijven thuis van school of van de opvang.
• Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Hoe wordt de opvang georganiseerd?
• Welke kinderen vangen we op?
o Kinderen van ouders die niet thuis werken en die geen andere mogelijkheid tot opvang hebben voor hun kinderen.
o Leerlingen die het moeilijk hebben thuis. De school en het clb zullen dan bekijken wat er mogelijk is.
Heb je opvang nodig, neem steeds vooraf contact op. 014 41 71 48 !
• Voor de opvang van de kleuters werken we ook samen met de kinderopvang Gabbers.
• We zorgen voor een veilige opvang en houden rekening met de veiligheidsregels van de overheid.
Voor de kleuterschool hebben we een capaciteit van 2 bubbels van 20 kinderen en voor de lagere school 2 bubbels van 14 kinderen.

Hoe volgen wij jouw kind op?
• We beperken ons tot de noodzakelijke doelen en zetten in op maximale leertijd. Uitstappen en sportdagen gaan dit schooljaar niet meer door.
• Elke leerling krijgt een eerlijke evaluatie.

Hoe bereid je als ouder je kind voor?
• Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
• Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
• Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleerkracht. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

Vragen?
• Contacteer de school op 014 41 71 48
• Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Bedankt voor alle vertrouwen, begrip en inspanningen van de afgelopen weken.
Op deze manier zorgen we samen voor de kinderen van Sint-Victor.

Meester Chris, meester Tom
en het team van Sint-Victor

Author: Tom Vermeylen

Share This Post On