Noodopvang op school en bij Gabbers .

Beste ouders,
wij organiseren in de hoofdschool een beperkte opvang voor kinderen waarvan beide ouders niet thuis werken en zelf niet in een andere opvang kunnen voorzien, ook voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De opvang op school loopt van 8 uur tot 15.30 uur. Er is betalende nabewaking mogelijk tot 17 uur. Je kan gebruik maken van de schoolopvang door dit minstens een dag op voorhand aan te vragen op het telefoonnummer: 014/417148.

Je kan voor opvang ook bij Gabbers terecht in locatie Begijnenstraat. Zij maken 1 opvangbubbel voor lagere schoolkinderen: voorschools, naschools en woensdagnamiddag . 1 opvangbubbel voor kleuters: dagopvang van 7u tot 18u (voor kleuters waarvan de nood aan opvanguren ruimer is dan de opvanguren die de school aanbiedt) De dagopvang voor kleuters is gratis. Voor de opvang voorschools, naschools en woensdagnamiddag wordt het gewone tarief aangerekend.

Afspraak Gabbers: Verwittig de kinderopvang als u opvang nodig hebt. Doe dat via mail: kinderopvang@turnhout.be of per telefoon 014 47 49 21 . Doe dit ten laatste voor 12 uur de werkdag voordien.

Hopelijk kunnen we op deze manier al wat tegemoetkomen aan de vraag naar opvang.

Groeten,

directie Sint-Victor

Author: Chris Van Gool

Share This Post On