Mogelijke heropstart voor kleuters en andere leerjaren ?!

Beste ouders,

Wellicht hebben jullie vernomen dat vanaf  2 juni de kleuters, het derde, vierde en vijfde leerjaar de kans krijgen om weer naar school te komen.
We proberen om alle kinderen nog te kunnen verwelkomen zodat ze dit schooljaar met hun leerkrachten en klasgenoten kunnen afsluiten.
Op dit moment bekijken we samen in hoeverre het mogelijk is om dit op een veilige manier te organiseren in combinatie met de reeds opgestarte leerjaren en de noodopvang.
We wachten nog op definitieve richtlijnen rond deze tweede opstartfase vooraleer we onze plannen bekend maken.
We streven ernaar om dit ten laatste vrijdag op de website te plaatsen zodat iedereen tijdig op de hoogte is.

Vriendelijke groeten,

Meester Chris, meester Tom en team Sint-Victor

Author: Tom Vermeylen

Share This Post On