februari 2017

     Februari 2017
1 Instap KS
2
3 Terug sneeuwklassen zesde leerjaar  Medisch onderzoek kleuters 2012
4
5
6 Vrije dag
7
8
9  Muzische namiddag 3-4
10
11
12
13  Medisch onderzoek kleuters 2012  Muzische namiddag 3-4
14  
15
16  
17
18  Fuif oudercomité  
19
20  Vaccinaties 1b
21
22 Carnaval KS

De Wondere Pluim

Sportinstuif (op Sint-Victor) 3e graad
23  10.30 uur Speeluur Kerkplein + Fonteinstraat Rapport m3
24 Carnaval LS

10.30 uur Speeluur Hoofdschool

 Pit 4
25  
26
27 Begin krokusvakantie
28