maart 2017

     Maart 2017
1
2
3
4
5
6 Instap KS
7  Medisch onderzoek 3de leerjaar  Integratie hoekenwerk KK3- 1ste leerjaar
8 Danshappening (Beerse,  Gem. sportcentrum ‘t Beerke) 1e, 2e en 3e graad
9  Integratie hoekenwerk KK3- 1ste leerjaar
10
11
12
13  Vaccinaties 1c

Bezoek 6de leerjaar aan secundair Sint- Victor

14
15
16  20 uur Vergadering oudercomité
17  Fietswijzer 6de leerjaar
18  DOEDAG SINT- VICTOR  
19
20
21
22
23  
24  Muzische dag in de lagere school
25  
26
27 Oudercontact LS + Fonteinstraat
28 Oudercontact KS Hoofdschool + Kerkplein

Bezoek 6de leerjaar aan secundair Heilig- Graf

29
30 10.30 uur Speeluur Kerkplein + Fonteinstraat

10.45 eucharistieviering

 Eierjacht Kerkplein + Fonteinstraat

Sponsortocht 3+4

31  10.30 uur Speeluur Hoofdschool

Zuiddag

 PIT 5            Eierjacht in de hoofdschool

Einde soep     Sponsortocht 1+2+5+6