Hoera! Iedereen terug naar school!
mei29

Hoera! Iedereen terug naar school!

Beste ouders, Hoera! Vanaf volgende week verwelkomen we naast de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar  ook de kleuters en de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar. Om alles veilig en vlot te laten verlopen, zijn we samen tot de volgende regeling gekomen: KLEUTERSCHOOL: De kleuters van juf Joke, juf Isabel, juf Ilse en juf Petra komen op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 15 uur, dus volgende week starten ze op dinsdag 2 juni. De kinderen van juf Joke en juf Isabel verwelkomen we langs de betonbaan aan de achterkant van de school (aan het skatepark). Ook daar halen de ouders hun kinderen op. De kleuters van juf Anne-Sophie, juf Charlotte en juf Liesbeth komen op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur, deze kleuters verwachten we pas vanaf maandag 8 juni. De wijkscholen op het Kerkplein en de Fonteinstraat openen op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15 uur, zij starten op dinsdag 2 juni. Op woensdag blijven de kleuters thuis of zijn ze welkom in de opvang in de hoofdschool (014 41 71 48) of bij de Gabbers. Gelieve hiervoor op voorhand contact op te nemen. LAGERE SCHOOL: Op maandag, dinsdag en vrijdag komen: Eerste leerjaar : 8.30 uur tot 15.20 uur Tweede leerjaar: 8.45 uur tot 15.15 uur Zesde leerjaar: 9 uur tot 15 uur Op woensdag en donderdag komen: Derde leerjaar: 8.30 uur tot 15.20 uur Vierde leerjaar: 8.45 uur tot 15.15 uur Vijfde leerjaar: 9 uur tot 15 uur Op woensdag eindigt de schooldag om 12 uur. Bijgevolg moeten er geen nieuwe bundels meer opgehaald worden. De taken en het materiaal worden vanaf nu steeds meegegeven met de kinderen. We blijven ook de noodopvang organiseren. Heb je die nodig, neem steeds vooraf contact op. 014 41 71 48 ! Hou goed je digitale kanalen en de schoolsite in het oog. De leerkrachten zullen jullie verder informeren over de praktische kant van de opstart. We kijken er naar uit om alle kinderen opnieuw te mogen begroeten! We gaan genieten om die blije gezichten weer terug te zien. Meester Chris, meester Tom en team...

lees verder
Mogelijke heropstart voor kleuters en andere leerjaren ?!
mei25

Mogelijke heropstart voor kleuters en andere leerjaren ?!

Beste ouders, Wellicht hebben jullie vernomen dat vanaf  2 juni de kleuters, het derde, vierde en vijfde leerjaar de kans krijgen om weer naar school te komen. We proberen om alle kinderen nog te kunnen verwelkomen zodat ze dit schooljaar met hun leerkrachten en klasgenoten kunnen afsluiten. Op dit moment bekijken we samen in hoeverre het mogelijk is om dit op een veilige manier te organiseren in combinatie met de reeds opgestarte leerjaren en de noodopvang. We wachten nog op definitieve richtlijnen rond deze tweede opstartfase vooraleer we onze plannen bekend maken. We streven ernaar om dit ten laatste vrijdag op de website te plaatsen zodat iedereen tijdig op de hoogte is. Vriendelijke groeten, Meester Chris, meester Tom en team...

lees verder
Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?
mei13

Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?

Beste ouder, Wie start opnieuw op school vanaf 18 mei? En op welke dagen gaan ze naar school? Eerste leerjaar:   Ma, di, do en vr van 8.30 uur tot 15.20 uur Tweede leerjaar: Ma, di, do en vr van 8.45 uur 15.15 uur Zesde leerjaar:    Ma, di, do en vr van 9 uur tot 12 uur Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 18 mei? Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de opvang. Hoe houden we de school veilig? De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving: • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar, in de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen). • Mondmaskers: voor leerlingen is het dragen van een mondmasker niet verplicht. De leraars dragen een mondmasker en/of een gezichtsscherm. • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht en gereinigd. Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school? • Draag best een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. • Zet je kind af en haal het op aan de juiste inkom: eerste leerjaar aan de grote groene poort, tweede leerjaar langs de betonbaan aan de achterkant van de school en het zesde leerjaar verwachten we in de secundaire school. Verdere informatie krijgt u via de leerkracht. • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders, kinderen en schoolpersoneel. • Blijf niet praten aan de school. • Kom niet binnen op school. Maak een afspraak via telefoon of via mail indien nodig. Wat als je kind ziek is? • Kinderen die ziek zijn of symptomen van Corona hebben, blijven thuis van school of van de opvang. • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden. Hoe wordt de opvang georganiseerd? • Welke kinderen vangen we op? o Kinderen van ouders die niet thuis werken en die geen andere mogelijkheid tot...

lees verder
Ophalen nieuwe werkbundels: derde, vierde en vijfde leerjaar op 18 mei.
mei12

Ophalen nieuwe werkbundels: derde, vierde en vijfde leerjaar op 18 mei.

Dag ouders, de scholen gaan voorlopig nog niet open voor de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar. Dus worden er op maandag 18 mei weer nieuwe werkbundels verdeeld om verder onder de vorm van preteaching te werken. We willen dit uiteraard veilig laten verlopen. Daarom vragen we dat er 1 persoon per gezin naar school komt op het afgesproken uur om de materialen op te halen. Spreek onderling af om pakketten van je buren/vrienden mee door te nemen? De nieuwe bundels staan in de hal van de lagere school klaar per klas en op naam gerangschikt. Lever dan ook de reeds gemaakte bundels in ! Breng een tas mee en houd je bezoek zo kort mogelijk. Je bent welkom langs de grote, groene poort. Planning: ophaalmoment maandag 18/05/2020: derde leerjaar: 9 uur tot 10 uur vierde leerjaar: 10 uur tot 11 uur vijfde leerjaar: 11 uur tot 12 uur Bij vragen over de werkbundels kan je steeds bij de leerkrachten terecht. Meester Chris, meester Tom en het team...

lees verder
Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?
mei08

Onze school herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind?

Beste ouders en kinderen, Eindelijk is het zover! Onze school gaat herstarten. Op 15 mei houden we een inloopdag (voormiddag) voor het tweede en het zesde leerjaar. Zo kunnen ze kennismaken met hun nieuwe klasomgeving. Op 18 mei start dan ook het eerste leerjaar dat les krijgt in zijn vertrouwde omgeving. Het eerste en tweede leerjaar komen vanaf 18 mei op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een ganse dag naar school. Het zesde leerjaar komt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag enkel in de voormiddag. De praktische uitwerking van de opstart (dagen, uurregeling, afspraken allerlei, …) zullen jullie vernemen via de leerkrachten vanaf volgende week. De kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar kunnen spijtig genoeg nog niet komen en ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis aangeboden onder de vorm van preteaching. Ook onze kleuters mogen hun vriendjes nog niet ontmoeten op Sint-Victor. De veiligheid van de leerlingen, ouders en personeel vinden we hierbij heel belangrijk. Door een combinatie van maatregelen, zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. We werken met vaste groepen (contactbubbels) in vaste klaslokalen, op aparte plaatsen. Er zal naast het lesgeven ook een noodopvang voorzien worden op de school. Kinderen van ouders die niet thuis werken en die zelf geen opvang kunnen voorzien, zijn welkom. Indien je hiervan gebruik wil maken, neem dan tijdig contact op met de school (014 41 71 48), zo houden we overzicht en kunnen we dit veilig inrichten. Aangezien we nog niet alle richtlijnen rond deze opvang hebben ontvangen, zullen we jullie hiervan volgende week op de hoogte houden. We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten als de Raad de beslissing en de timing niet verandert. In Sint- Vic houden we van persoonlijke contacten,  we spreken de kinderen en de ouders het liefst aan op de speelplaats of bij het koffiemoment. Dat vinden we erg belangrijk, helaas is dat nu net niet mogelijk.  We doen ons best om vanop afstand alle leerlingen en ouders te bereiken. Gelukkig kunnen we heel wat kinderen en ouders binnenkort weer aan de schoolpoort begroeten. Wij kijken er alvast naar uit. Meester Chris, meester Tom en het team van...

lees verder