Binnenkort terug naar school !?
apr26

Binnenkort terug naar school !?

Beste ouders, We hebben nu 1 week ‘preteaching’ achter de rug. Alle opdrachtenbundels zijn bij de kinderen geraakt en er wordt goed aan gewerkt door de inzet van iedereen. Deze fase met aanbod van nieuwe leerstof via afstandsonderwijs blijft voor sommige leerlingen nog doorlopen. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Op vrijdag 15 mei kan er al een kleine test plaatsvinden. Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Daarom blijven de principes van social distancing en de contactbubbels heel belangrijk. Daarbovenop dragen personeelsleden op school mond- en neusbedekking en blijven de voorzorgsmaatregelen gelden. Niet elke leerling kan meteen terug naar school, en ook niet voltijds. Er zijn door de overheid keuzes gemaakt.  Daarbij is gezocht naar een optimaal evenwicht tussen veiligheids- en pedagogische overwegingen: nood aan contactonderwijs voor basisvaardigheden, vlotte overgang naar een volgend onderwijsniveau of de arbeidsmarkt …Daarom zullen eerst de leerlingen van het zesde, eerste en tweede leerjaar terug les krijgen op school. Wij gaan nu de volgende dagen dit plan uitwerken voor onze school en zullen tijdig iedereen op de hoogte brengen, volg dus goed de informatie op deze website van de school. Voor informatie kan je altijd contact opnemen met de school 014/417148. Veilige groeten, team Sint-Victor...

lees verder
22 februari Night Trail in Sint-Victor
jan22

22 februari Night Trail in Sint-Victor

Iedereen welkom op onze Night trail ten voordele van kom op tegen kanker. Jong en oud kan meelopen/wandelen doorheen de gebouwen van onze scholen. We starten vanaf 18.30 uur in de secundaire school op 22 februari ! Schrijf je in op de website www.sint-victor.be !  Doen hé ! Start om 18.30 uur...

lees verder
Visie Leef Happy
apr17

Visie Leef Happy

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT : Leef Happy A.    De start van ons project dateert van enkele jaren geleden. In 2009 zijn we echt van start gegaan en is de visie uitgewerkt in concrete acties voor de kleuterschool en een lessenaanbod in de lagere school. In 2014 waren we er echt van overtuigd dat ons schoolklimaat, ons pedagogisch project en onze droom over onderwijs echt terug te vinden is binnen het ‘Leef Happy’-project en zit dit sindsdien in onze gehele werking verweven. Het project is volledig geïmplementeerd en wordt nu verder geborgd en eigen gemaakt. Het is een project dat zijn basis krijgt in de kleuterschool, dan doorstroomt in de lagere school en verder al raakpunten kent in onze secundaire school en internaat. We doorlopen gedurende een heel jaar ons programma van de 7 grondhoudingen. B . Titel : LEEF HAPPY Beschrijving (kort) Wij geven de kinderen, aan de hand van 7 grondhoudingen, een goede basis mee om verder te groeien naar een jong-volwassene.  Zo krijgen ze de kans om te zoeken en hun eigen weg te vinden. Die handvaten kunnen ze nu gebruiken, maar ook later toepassen in hun persoonlijke en professionele relaties, in hun verdere leven ! C.    Beschrijving (uitgebreid) Er waren bezorgdheden rond moeilijkere communicatie, taalgebruik van de kinderen, respectloosheid en  opkomende diversiteit in onze school. We hebben eerst de leraars meegenomen in de zoektocht :‘Wat willen we voor onze school?’ We zochten naar krachtlijnen en probeerden een unieke visie te schrijven, die paste binnen het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde. We kregen ondersteuning van Walter Van Wouwe, die met het team een inspiratietraject bewandelde en ‘Sean Covey’ met de 7 grondhoudingen binnenbracht. Na evaluatie bleek dit een goede basis om te zorgen dat er preventief gewerkt kan worden aan een positieve schoolcultuur. IK GA VOOR MJN EIGEN LEVEN Om de leerkrachten een leidraad te geven, is er een missie geschreven die heel erg geactualiseerd wordt. Het is een werkbaar en persoonlijk document van elke leerkracht, aangepast aan elke klasgroep. Er is een handleiding gemaakt om de zeven grondhoudingen te introduceren en er zijn oefeningen om de woorden en betekenis ervan vast te zetten. Er worden verhalen aangeboden, filmpjes, spelletjes en klasactiviteiten,  zodat er voldoende variatie zit in het aanbod rond Leef Happy.  (KS en LS) Het team verandert, onze doelgroep verandert,… daarom is het nodig om steeds kritisch te blijven kijken. Er is nood aan extra vorming voor nieuwe leerkrachten, actualisering van het aanbod, flexibiliteit om om te gaan met de diversiteit van de kinderen,… MAAK EEN PLAN Ons kerndoel als Broeders Van Liefdeschool, is inzetten op identiteit en profilering binnen het onderwijs, waar we...

lees verder
Total loss
feb06

Total loss

Tegen het einde van het schooljaar moeten de kinderen zich eens goed kunnen uitleven. Dat lukt met Total Los: een uitdagend avonturenparcours doorheen de lagere school. Er zijn allerlei opdrachten, telkens aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. De ouders kunnen op hun manier Total Los gaan. Tijdens de activiteit is er ook een zomerbar. Deelname is gratis! (Trekkers: Pascale Raeymakers en Brigitte...

lees verder

Carnaval

Wanneer de kinderen in de school carnaval vieren, is het oudercomité niet te gek om mee te helpen. Met wat lekkers, of op een andere manier zorgen we ervoor dat de kinderen een plezierige middag beleven. Maar niet verklappen dat wij het zijn. We zijn dan vermomd … (trekker: Yasmin Santiago...

lees verder

Feest op school!

Een terras op de speelplaats, luchtkastelen, spelletjes voor de kinderen, snacks, optredens … Feest op school is kermis en braderij in één. Een topdag. (trekkers: Jan...

lees verder