Voor- en naschoolse opvang

Ochtendopvang

Hoofdschool Kasteeldreef 2-Begijnendreef 27

De schoolpoort wordt geopend om 8u. De kleuters spelen op hun speelplaats. Alle kinderen van de lagere school spelen op de benedenspeelplaats.
Deze opvang is gratis.
Vanaf 8.20u gaan alle leerlingen zelfstandig naar de klas.
Wie opvang nodig heeft voor 8u kan zich wenden tot Kinderopvang Turnhout.

Wijkafdelingen Kerkplein en Fonteinstraat

De kleuters zijn welkom vanaf 8u. De kleuters spelen op de speelplaats. Deze opvang is gratis.

Avondopvang

Hoofdschool Kasteeldreef 2-Begijnendreef 27

Avondtoezicht tot 17u
Er is avondtoezicht tot 17u in de school zelf op de kleuterspeelplaats. Voor deze opvang dient 0,45 euro per begonnen kwartier betaald te worden vanaf 15.35u.

De kinderen kunnen enkel opgehaald worden langs de voordeur aan de Kasteeldreef 2.
Wie later dan 17u opvang nodig heeft, gaat vanaf 15.20u naar Kinderopvang Turnhout. De kinderen worden in de school opgehaald door begeleiders van Kinderopvang Turnhout. De ouders halen hun kinderen daar af.

Huiswerkklas tot 16u00
Voor de leerlingen van de lagere school organiseren we, naast de gewone avondopvang, een huiswerkklas op maandag, dinsdag en donderdag van 15.20u tot 16.00u.
U kan hiervoor inschrijven per trimester. We vragen hiervoor een vergoeding van 1 euro per dag.

U kan vrij kiezen op welke dagen uw kind naar de huiswerkklas zal komen. Maar het is de bedoeling dat de kinderen de volledige drie kwartier in de huiswerkklas blijven en dat ze pas opgehaald worden om 16.00u.

De huiswerkklas zal doorgaan in de studie of in een klaslokaal. Wanneer een leerling de huiswerkklas stoort, zodanig dat andere kinderen zich niet meer kunnen concentreren, zal de toegang dat trimester geweigerd worden.

Wijkafdelingen Kerkplein en Fonteinstraat

De avondopvang wordt georganiseerd tot 17uur na afspraak met de leerkrachten ter plaatse. Voor de avondopvang dient er 0,45 euro per begonnen kwartier betaald te worden vanaf 15.35u.