Samen is leuker!! Sherborne 3e kleuterklassen met 4e leerjaren.

De kleuters van juf Joke en juf Isabel hebben om de beurt met een 4e leerjaar een les sherborne gekregen van meester Stef. Alle kinderen vonden het werkelijk fantastisch om te doen en het afscheid op het einde van de les was dan ook werkelijk pakkend.

Wat is sherborne nu eigenlijk?

De Sherborne bewegingspedagogiek beoogt naast de motorische en cognitieve ontwikkeling, ook het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel. Ook het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren worden hierbij gestimuleerd.

Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen.
Het groeien van zelfvertrouwen gebeurt doorheen de vele bewegingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn.
Het vertrouwen in anderen groeit tijdens de verschillende relatiespelen.

Hieronder enkele foto’s van de lessen sherborne.

Author: Stef Maes

Share This Post On